Hjem

Hva er

Kulturpartiet?

 
 
 
 

Målet er å gjøre et Norge i forandring til et mer inkluderende samfunn der hvert enkelt individ finner sin plass, føler seg verdsatt, og blir et skapende menneske for fellesskapet. Enkeltmennesker må bygges, ikke brytes.

Kultur er menneskeskapt!

På tide å tenke fremover, uten å telle kroner og øre ved en bensinpumpe.

For å bli et politisk parti som kan få innflytelse trenger vi 5000 underskrifter. Om litt så skal du snart få vite hvordan du kan signere, om du mener et slikt parti som Kulturpartiet er liv laga.


Men før en slik underskriftkampanje finner sted, mener jeg at grunntanken og kampsakene må utarbeides og realistbehandles slik at du kan gi din signatur på et reelt grunnlag.Ronnie MAG Larsen

Initiativtaker